Collectie van handtekeningen

Help mee handtekeningen verzamelen voor de Europese Lente in België

Er zijn twee manieren om de Europese Lenten in België op de kieslijst te krijgen:

1. We hebben 5 handtekeningen nodig van demissionaire leden van het Belgisch Federaal Parlement. Indien u een aftredend parlementslid bent en ons wil steunen, teken dan het C/9 – formulier dat u hier kunt vinden, of contacteer ons via es@europeanspring.be

2. We hebben 5000 handtekeningen nodig per electoraal college, dus 10.000 in totaal. Daarom hebben wij uw hulp hard nodig! De Belgische regering laat toe handtekeningen in te zamelen, zowel online als offline [= op papier].

Offline collectie van handtekeningen

 1. Druk de volgende formulieren af, al naargelang waar u de handtekeningen wil collecteren:→ Voor het  Frans sprekend electoraal college

  → Voor het Nederlands sprekend electoraal college

 2. Vraag mensen, in het bijzonder je buren, vrienden en familie, het formulier in te vullen en te ondertekenen (maar alleen diegenen die gerechtigd zijn in België aan de verkiezingen voor het Europees Parlement deel te nemen)
 3. Zamel a.u.b de papieren formulieren in en zend ze ten laatste op 18 maart naar onderstaand adres:

  Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25)
  Washingtonstraat 40
  1050 Elsene – Brussel

Als het mogelijk zou zijn de inzameling van handtekeningen te laten certificeren (afstempelen) in uw gemeente vooraleer u ze terugzendt naar ons, zou dat schitterend zijn. Lukt u dat niet, dan zullen we uw gemeente bezoeken om de certificering te bekomen, zodra uw formulieren bij ons zijn toegekomen.

We hebben een handboek opgesteld dat antwoord geeft op vele vragen aangaande de inzameling van handtekeningen en advies biedt om uw inspanningen voor het inzamelenmeer succesvol te maken. Raadpleeg alle documenten die relevant zijn voor handtekeningen-collectie in deze folder.

Online handtekeningen-collectie

(dit is alleen mogelijk indien de ondertekenaars in het bezit zijn van een elektronische kaartlezer én hun eID-PINcode)

 1. Om de online handtekeningen in te zamelen, moeten we eerst enkele basis gegevens verzamelen via dit formulier.
 2. We zullen deze data ingeven in het online systeem dat de Belgische regering heeft gecreëerd  waarbij de ondertekenaar per e-mail een uitnodiging zal ontvangen van de Belgische regering om zijn of haar handtekening online te valideren.
 3. Bij ontvangst van die uitnodiging per e-mail vanwege de Belgische regering, moeten de ondertekenaars de link volgen die vermeld is in de e-mail, inloggen in het online systeem met hun Belgische ID kaart en een electronische ID reader en de instructies volgen tot het valideren van hun handtekening uiterlijk op 18 maart.

Mocht u op enige moeilijkheid stuiten bij het valideren van uw online handtekening, gelieve dan de volgende stap-voor-stap gids te raadplegen: FR of NL. Er is ook een alternatief, nl.de service provider van dit online tool: “Civadis” telefonisch te contacteren (tel.: 081/554.500) of een e-mail te zenden  (dit kan in het Frans : elections@martineproject.be; of in het Nederlands : verkiezingen@martineproject.be).